Đèn UV diệt khuẩn,Tảo lam

Trạng thái: Sẵn trong cửa hàng
Giá mời liên hệ

Hotline: 0262.918.996 - 0933.997.896

Thông số Đèn UV diệt khuẩn,Tảo lam

Cùng loại Đèn UV diệt khuẩn,Tảo lam

Dùng diệt vi khuẩn khi cá bị nấm hoặc diệt tảo lam cho hồ ngoài trời