Hamster Đen yếm trắng

Trạng thái: Sẵn trong cửa hàng
60.000₫

Hotline: 0262.918.996 - 0933.997.896

Thông số Hamster Đen yếm trắng

  • Xuất xứ: Trại Caxinh Aquarium
Cùng loại Hamster Đen yếm trắng

Hamster Đen yếm trắng 60k/c