Bể cá thủy sinh 185

Trạng thái: Sẵn trong cửa hàng
4.300.000₫

Hotline: 0262.918.996 - 0933.997.896

Thông số Bể cá thủy sinh 185

Cùng loại Bể cá thủy sinh 185

hồ dài 60 rộng 40 cao 40 full đèn, lọc, thủy sinh, tủ gỗ