Bể dài 2m ngang 40 cao 65

Trạng thái: Sẵn trong cửa hàng
Giá mời liên hệ

Hotline: 0262.918.996 - 0933.997.896

Thông số Bể dài 2m ngang 40 cao 65

  • Xuất xứ: Trại Caxinh Aquarium
Cùng loại Bể dài 2m ngang 40 cao 65

Bể dài 2m rộng 40 cao 65 kính 12li lọc tràn chân gỗ quì